Gemälde » Edgar Degas

 
 

L'Absinthe

Edgar Degas, 1875/76 spielen
Course de Gentlemen

Edgar Degas, 1862 spielen
La Repasseuse

Edgar Degas, 1869 spielen
Musiciens à l'Orchestre

Edgar Degas, 1870/71 spielen
Classe de Danse

Edgar Degas, 1871 spielen
Foyer de Danse (Détail)

Edgar Degas, 1872 spielen
Répétition d'un Ballet

Edgar Degas, 1874 spielen
L'Etoile

Edgar Degas, 1876/77 spielen
Le Tub

Edgar Degas, 1885/86 spielen